ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Често задавани въпроси

1. На мен трябва ли ми психотест?

Отговор:    

Психотестът е задължителен за всички професионални шофьори, таксиметрови водачи, както и в случаите на временно отнета книжка, контролен талон или отнети всички контролни точки.  Освен това може да бъде необходим при постъпване на нова работа в страната или чужбина. Любителите- шофьори, които тепърва записват курсове за професионална категория, също подлежат на явяване на психотест. Веднъж изкарали психотеста, е необходимо да го подновявате на всеки 3 години, а водачите навършили 65г.- на една година.


Всички работодатели са заинтересовани служителите им да имат валидни свидетелства за психологическа годност, когато такива се изискват за конкретната длъжност.

2. Аз имам вече картонче, затова не ходя на психотест!

Отговор:

Това, че притежавате така желаното картонче за психологическа годност, съвсем не означава, че то е валидно. Най-важният ориентир, по който може да сверите дали Вашето картонче е валидно е като погледнете на гърба му - необходимо е там да има освен дата на издаване и крайна дата.

Ако крайната дата на валидност липсва, то е необходимо да подновите картончето си.


3. На машината как се пускат стимулите?

Отговор:

Вашето изследване е строго регламентирано, т. е. не е възможно на един да бъде пусната по-бързо, а на друг по-бавно. Това кой от вариантите на машината се пуска на шофьора, зависи единствено от целта му и от поредността му на явяване. Ако Вие се явявате за първи път за професионална категория, серията стимули която ще Ви бъде пусната на машината е една. Ако се явявате отново за първи път, но за установена употреба на алкохол, то на Вас ще Ви бъде пусната съвсем друга серия от стимули. Не психологът решава какво да Ви пусне, нито пък манипулира по какъвто и да било начин резултатите при подаването на стимулите на машината. Има строг регламент, по който това става и всеки, който не го спазва, подлежи на съответните законови санкци
и.

Важното в случая е, Вие да сте концентрирани и да мислите за Вашите реакции.


4. Мога ли да си взема отнякъде отговорите за теста?

Отговор:

Колкото и примамливо да звучи това, няма как да се случи. Обяснението е следното: първо, това, на което се явявате не е тест, а е изследване - това означава, че Вашите резултати се вземат като една цялост от представянето Ви.
Второ, резултатите от всяко изследване представят черти от Вас самите, а не способността Ви да наизустите нещо, тук не става дума за научен урок или листовка, а за личностен профил.
Ако на един кандидат дадена комбинация от всичките изследвания му е донесла успех, то Вие няма как да сте сигурни, че ще се случи и на Вас. Това е така, защото освен всички писмени изследвания, както и тези на апарата(машината), с Вас се провежда беседа, като се взема под внимание и самото Ви поведение по време на цялото изследване. Тези последни характеристики винаги са различни за всеки човек, а от тях зависи до голяма степен резултата.
В общи линии психологическото изследване има за цел да проследи цялостното Ви поведение на шофьор, а колкото са шофьорите на пътя, толкова са и вариантите, които могат да се срещнат за оценка.


5. Какви са тестовете, които се пускат и откъде са те?

Отговор:

Всички психологически изследвания за шофьори са разработени и стандартизирани от ИААА. Всяка методика има за цел да проследи качества от личността, за да могат те да бъдат съпоставени с професионално значимите качества, които правят успешни на пътя шофьорите.
Разбира се, никой не може да каже дали ако някой притежава всички значими качества е застрахован от пътни злополуки, но със сигурност вероятността да ги избегне или да не ги допусне е голяма. Вашият профил се изготвя на база строго регламентирани тестове, които имат своето широко приложение в когнитивната и личностова психология. Изследванията целят както да разкрият бързината и точността на Вашите реакции, така и да очертаят Ваши характерови особености.

Най- важното, което трябва да знаете е, че тестовете не Ви изпитват, а Ви изследват.6. Какъв е редът за явяване на психотест?

Отговор:

Първо е необходимо за да се запишете за самото изследване, като това трябва да стане най-малко 24 часа  преди да се явите на него. Записването е възможно да стане и на телефон 0886623000 или лично на място в лабораторията. В деня на явяване е необходимо да носите шофьорската си книжка и синия талон към нея или да сте ги преснимали. Самото изследване трае от 2 до 3 часа, в зависимост от Вашето темпо на работа, както и от броя на записалите се за същия час на явяване като Вашия. Непосредствено в края на изследването при положително заключение Вие получавате документа за психологическа годност.

Comments