ЕТАПИ И НАЧИН НА ПРОТИЧАНЕ НА ПСИХОТЕСТА         След като веднъж сте се записали за психологическо изследване
с обаждане на номер 088 662 3000, на който ще Ви запознаем и с необходимите документи, които да носите в деня на изследването, Вие се явявате на психотест в указания ден и час. Имайте предвид, че записването на час НАВСЯКЪДЕ без изключение става минимум 24 часа преди желания възможен час, като най-ранният възможен час е 8:00 сутринта, а най- късният възможен- 11:00 преди обед. С други думи- записванията стават "от днес за утре" или "от днес за след два или повече дни напред". Обичайната продължителност на психотеста е около 2 часа, но може да отнеме и малко повече време.  Времетраенето до голяма степен зависи както от големината на групата за деня, така и от Вашата способност  да организирате времето си за работа с отделните тестове.

         Ето как протича в най-общи линии едно изследване:

         След проверка на документите Ви, психологът събира таксата за явяване и изследването може да започне. Преди същинската част на изследването психологът Ви обяснява подробно как се попълват документите и се уточняват целите на явяване на всеки кандидат.
         Самото изследване има три основни етапа:


1. Изследване на познавателната (изследвания за време) и личностната сфери.

         Изследванията от първия етап се извършват в голямата зала, където всички кандидати след проведена подробна инструкция от психолога решават своите тестове. Тук е важно да внимавате и да сте съсредоточени, тъй като се изследват Вашите възприятия, внимание, памет, работа с различни операции - необходими качества са точност, бързина, концентрация, обем и устойчивост на паметта. След изследванията за време следват няколко личностови въпросника, които целят да проследят Вашите личностови качества и дали те съответстват с тези, които са професионалнозначими, а именно: отговорност на пътя, премерен риск, самоконтрол, сдържаност, увереност, липса на агресивност, дисциплинираност, емоционална устойчивост.

2. Изследване на психомоторна сфера;

          След попълването на въпросниците от Вас имате време за почивка преди втората част на изследването ( като през това време психологът вече е проверил и нанесъл Вашите резултати), която се нарича апаратно изследване. След подробни инструкции и еднократно упражнение от Ваша страна се пристъпва към самите изследвания, които траят около 2 минути общо. Те изследват Вашите бързина, сръчност, точност и най-общо казано адекватност на пътя. С това приключва и втората част на изследването.

3. Наблюдение и беседа с всеки кандидат.
          Третата част на изследването е под формата на беседа, която се провежда между Вас и психолога. При положително заключение удостоверението се издава веднага след беседата.


Comments