ЕТАПИ И НАЧИН НА ПРОТИЧАНЕ НА ПСИХОТЕСТА         След като веднъж сте се записали за психологическо изследване по телефона или лично на адреса на лабораторията и сте се запознали с необходимите документи, които да носите в деня на изследването, Вие се явявате. Продължителността е различна и варира в зависимост от големината на групата, в която сте попаднали. Ако например в деня на явяването Ви групата, в която сте е от трима души, изследването може да продължи ориентировъчно от 2 до 3 часа. Ако обаче групата се състои от 10 души, изследването може да трае повече от 3 часа.  Времетраенето до голяма степен зависи от Вашата лична времева организираност.

         Ето как протича в най-общи линии едно изследване:

         След проверка на документите Ви, психологът събира таксата за явяване и изследването може да започне. Преди същинската част на изследването психологът Ви обяснява подробно как се попълват документите и се уточняват целите на явяване на всеки кандидат.
         Самото изследване има три основни етапа:1. Изследване на познавателната (изследвания за време) и личностната сфери.

         Изследванията от първия етап се извършват в голямата зала, където всички кандидати след проведена подробна инструкция от психолога правят своите тестове. Тук е важно да внимавате и да сте съсредоточени, тъй като се изследват Вашите възприятия, внимание, памет, работа с различни операции - необходими качества са точност, бързина, концентрация, обем, устойчивост. След изследванията за време следват няколко личностови въпросника, които целят да проследят Вашите личностови качества и дали те съответстват с тези, които са професионалнозначими, а именно: отговорност, премерен риск, самоконтрол, сдържаност, увереност, липса на агресивност, дисциплинираност, емоционална устойчивост.

2. Изследване на психомоторна сфера;

          След приключването на въпросниците имате време за почивка преди втората част на изследването ( като през това време психологът вече е проверил Вашите резултати и ги е нанесъл), която е т. нар. изследване на апарата. След подробни инструкции и еднократно упражнение от Ваша страна се пристъпва към самите изследвания, които траят около 2 минути общо. Те изследват Вашите бързина, сръчност, точност и най-общо казано адекватност на пътя. С това приключва и втората част на изследването.

3. Наблюдение и беседа с всеки кандидат.
          Третата част на изследването е под формата на беседа, която се провежда между Вас и психолога. При положително заключение удостоверението се издава веднага след беседата.Comments