КАК ДА СЕ СПРАВИТЕ НА ПСИХОТЕСТА?

Едно единствено условие ще Ви помогне при явяването на психотест да се справите добре. Важно е да знаете, че това е вид изследване и като такова за успешното му провеждане е необходимо  на първо място Вашето истинско участие в него. Участие, в смисъл на внимание, концентрация, желание и положителна нагласа за справяне. 

Така както например в една медицинска лаборатория Ви вземат кръв, за да Ви изследват по най-различен повод и тази кръв не бива да бъде замърсена с алкохол или пък Ви поставят условието да не се храните преди това, така и тук  трябва да достигнете до състояние, което Ви позволява истинско участие в процеса на работатъй като Вие сте тези, които ще бъдат изследвани. Всичко, което в силна степен би попречило на това указание, ще направи резултата Ви нереален, а най-вероятно и неуспешен.

Наясно сме, че психотестът е нещо доста по-различно като измерение от Вашата работа на професионални или таксиметрови шофьори и точно заради това е важно да се стремите да спазвате указанието за истинско участие в него, без да е необходимо да разбирате всичките му части. Това е напълно достатъчно, не защото психотестът е нещо трудно, а точно обратното – той е направен, за да ни покаже, че Вие сте в кондиция. Ако сте в кондиция и се стремите да участвате истински в него, резултатите винаги са добри.

За нас това, което замърсява истинското изследване не е храната и алкохола, както е при лекарите, а Вашите притеснение, досада, нежелание, умора, напрежение – не позволявайте те да Ви попречат да спазите по-горното условие. Ако успеете да достигнете чрез усилие това състояние, то поздравления, Вие сте достатъчно търпелив човек, способен да премине и понесе тази нелека и може би досадна за Вас процедура, така че е почти сигурно, че ще покриете зададения норматив.

Пожелаваме Ви успех и кураж, защото Вашата нелека работа на професионални и таксиметрови шофьори е достойна за уважение! Доверете ни се и направете Вашия избор сега.

Comments