ВЪПРОСИ

1. Трябва ли ми психотест?     
 Психотестът е задължителен за всички професионални шофьори, таксиметрови шофьори, както и в случаите на временно отнета шоьорска книжка, контролен талон или отнети всички контролни точки.  Освен това може да бъде необходим при постъпване на нова работа в страната или чужбина. Шофьорите, които тепърва записват курсове за професионална категория C, D, също подлежат на психотест. Психотест е необходим и в някои от случаите на замяна на чуждестранна шофьорска книжка с българска за водачи, притежаващи C и/или D категория. Всички работодатели са заинтересовани служителите им да имат валидни свидетелства за психологическа годност, когато такива се изискват за конкретната длъжност.

2. Удостоверенията за психологическа годност не са ли безсрочни?
  Това, че притежавате картонче за психологическа годност, съвсем не означава, че то е валидно. Най-важният ориентир, по който може да сверите дали Вашето удостоверение е валидно, е като погледнете на гърба му - необходимо е там да има отбелязани както начална, така и крайна дата на валидност.

3. В чужбина не ми искат психотест- трябва ли ми ако съм международен шофьор и не карам в България?
  Психотетът е необходим не само за обществен превоз на пътници и товари в страната. Той е задължителен и за да Ви назначат на работа с категория C или D, включително и като международен шофьор . Вие лично и Вашият работодател носите отговорност за липса на валидно удостоверение за психологическа годност.

 4. На машината как се пускат сигналите?
 Вашето изследване е строго регламентирано, т. е. не е възможно на един да бъде пусната по-бързо, а на друг по-бавно. Това кой от вариантите на машината се пуска на шофьора, зависи единствено от целта му и от поредността му на явяване. Не психологът решава какво да Ви пусне, нито пък манипулира по какъвто и да било начин резултатите при подаването на стимулите на машината.
Важното в случая е, Вие да сте концентрирани и да мислите за Вашите реакции.


5. Мога ли да  взема отнякъде отговорите на психотеста?
  Не. Те няма да ви послужат за нищо. Обяснението е следното: първо, това, на което се явявате, не е просто тест, а  изследване. Това означава, че Вашите резултати се вземат като една цялост от представянето Ви. Второ, резултатите от всяко изследване представят черти от Вас самите, а не способността Ви да наизустите нещо. Тук не става дума за научен урок или листовка, а за личностен профил. Ако на един кандидат дадена комбинация от всичките изследвания му е донесла успех, то Вие няма как да сте сигурни, че ще се случи и на Вас. Това е така, защото освен всички писмени изследвания, както и тези на апарата, с Вас се провежда беседа, като се взема под внимание и самото Ви поведение по време на цялото изследване.

6. Какви са тестовете, които се дават?
  Всички тестове, включени в психологическото изследване, са одобрени от ИА"Автомобилна администрация" и не подлежат на публично оповестяване. Най- важното, което трябва да знаете е, че тестовете не Ви изпитват, а Ви изследват. Ето защо следва да наблегнете на Вашето представяне.

7. Нямам никакво свободно време и не ми се занимава- мога ли да получа удостоверение за психологическа годност по пощата или да ми бъде издадено без да присъствам на психотеста?
  Не, поради простата причина, че съществува строг контрол и лесно може да бъде  установено дали присъствате на психотеста или не.

10. Как да си запиша час за психотест?
 Предлагаме бързо записване на час за психотест с едно обаждане на 088662300. Психотестове се провеждат всеки ден  преди обед, но с предварително запазване на час- минимум 24 часа преди желания сбоден час.
Comments