ВЪПРОСИ ПСИХОТЕСТ ЗА ШОФЬОРИ

1. Как да си запазя час за психотест?
Обадете се на 088 662 3000. Ще Ви предложим най- близкия възможен час. Записваме по всяко време, но психотестът се провежда само в часовете между 8:00- 11:00 всеки ден. За да Ви запазим час, трябва да ни се обадите поне 24 часа по- рано. Записването съгласно Наредба 36 за психологическата годност на водачите става с предоставяне на три имена и ЕГН.

2.Кога и как мога да си получа удостоверението?
  Веднага след положително заключение без да губите излишно време на същото място, където се провежда и психотестът. Издаването на документа отнема няколко минути.Обичайната продължителност на психотеста е около 2 часа, като може да отнеме по- кратко или по- дълго време- в зависимост от големината на групата и/или скоростта Ви на работа.

3. Какъв е срокът на валидност?
  Удостоверенията за психологическа годност на водачи на МПС за  категории C, C1, D, D1, Ттб, Ттм, обществен превоз на пътници и товари и таксиметров  превоз са с валидност 3 години за водачи до  65 годишна възраст. Над 65 годишна възраст срокът на валидност е 1 година. За случаите на временно отнемане на шофьорската книжка удостоверенията са с валидност от 1 година. Най-важният ориентир, по който може да сверите дали Вашето удостоверение е валидно, е като погледнете на гърба му - необходимо е там да има отбелязани както начална, така и крайна дата на валидност. Свържете се с нас на 088 662 3000, в случай че крайната дата е изтекла или Ви предстои да отсъствате от страната за дълго. Психотест може да се направи и преди да е изтекъл срокът на валидността му.

4. Нямам никакво свободно време и не ми се занимава- мога ли да получа удостоверение за психологическа годност, без да присъствам на психотеста?  Не приемайте от никого удостоверение за психологическа годност, без да сте присъствали на психотеста и без да са провели с вас психологическо изследване, защото то е неистинско. И не само това- всяко издадено не по регламент удостоверение, подлежи на анулиране.  Това може да се случи доста време и след издаването му, когато се извърши проверка и се установи, че не сте присъствали на психотеста или пък самият психотест е бил подправен. Ползвайте  услуги само от лицензирана лаборатория. Доверете ни се 0886623000.

 5. Взеха ми шофьорската книжка и подлежа на психотест, но не е изтекъл все още срокът на лишаването. Мога ли въпреки това да си направя психотеста предварително?
 Не приемайте подобни предложения. Във Вашия случай е необходимо да изчакате крайният срок на лишаването да изтече и чак тогава да направите психотеста. Дори някой някъде да Ви издаде и предостави удостоверение преди датата на лишаването, то подлежи на анулиране. Действайте на сигурно, а не по съвет на някой, който ви гарантира че може да Ви улесни. Лъже Ви. Повече информация може да получите с обаждане на 088 662 3000.

6. Мога ли да  взема отнякъде отговорите на психотеста, за да съм по-спокоен и сигурен за успешния резултат?
  Не. Те няма да Ви послужат за нищо. Обяснението е следното: първо, това, на което се явявате, не е просто тест, а  изследване. Това означава, че Вашите резултати се вземат като една цялост от представянето Ви в момента на изследването. Второ, резултатите от всяко изследване представят черти от Вас самите, а не способността Ви да наизустите нещо. Тук не става дума за научен урок или листовка. Ако на един кандидат дадена комбинация от всичките изследвания му е донесла успех, то Вие няма как да сте сигурни, че ще се случи и на Вас. Това е така, защото освен всички писмени изследвания, както и тези на апарата, с Вас се провежда беседа, като се взема под внимание и самото Ви поведение по време на цялото изследване. Мобилизирайте се и покажете на какво сте способни. Ще се изненадате, когато установите, колко увлекателни са тестовете и колко много неща може да научите за Вас самите, които да са Ви от полза!

Comments