НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


Документите, които са Ви необходими за явяване на ПСИХОТЕСТА са различни в зависимост от целта на явяването Ви:

          1. В случаите, когато сте професионален шофьор и удостоверението Ви е необходимо за Вашата работа или искате да имате професионална категория, Вие трябва да носите свидетелството си за управление на МПС и контролния талон към него. В случай, че Ви е отнет контролния талон и имате съставен акт, Ви е нужен самия акт или копие от него.

          2. В случаите, когато Ви е отнето свидетелството за управление на МПС, трябва да носите личната си карта и заповедта или съдебното решение (ако има такова), където има заверка от КАТ за изтърпяно наказание, както и датата, до която е било наказанието.

- Ако попадате в групата чужденци с дългосрочно пребиваване в страната и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, трябва да представите и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянен адрес.

В самият ден на явяване на психотеста е нужно да носите оригиналите на документите,за да Ви бъдат  потвърдени от длъжностно лице.Comments