ДОКУМЕНТИ ПСИХОТЕСТ


          НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
  • ШОФЬОРСКА КНИЖКА И КОНТРОЛЕН ТАЛОН КЪМ НЕЯ ИЛИ ПРИ ЛИПСА НА ТАЛОН- АКТ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ;
  • ЗА ГРАЖДАНИ С ЧУЖДЕСТРАННА ШОФЬОРСКА КНИЖКА- ОСВЕН НЕЯ ПРЕДСТАВЯТЕ И ЛИЧНА КАРТА ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ;
  • ГРАЖДАНИТЕ С ВРЕМЕННО ОТНЕТА ШОФЬОРСКА КНИЖКА, ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕН ОТ КАТ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЪРПЯНО ЛИШАВАНЕ( ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ: 0886623000);
  • ОЧИЛА В СЛУЧАЙ НА НЕОБХОДИМОСТ.


Comments