ПСИХОТЕСТ ВАЛИДНОСТ


За професионална категория, таксиметров превоз, превоз на пътници и товари
до 65-годишна възраст валидността на удостоверението е
3 години, считано от датата на издаване.

Самата валидност е отбелязана и на гърба на удостоверението Ви.

За професионални шофьори над 65-годишна възраст подновяването на удостоверението за психологическа годност става всяка година.

Валидността от една година отново е отбелязана на гърба на удостоверението.

В случаите с отнето свидетелство за управление на МПС валидността на издаденото удостоверение е една година.

Subpages (1): ГЛОБИ
Comments