ПСИХОТЕСТ ВАЛИДНОСТ

Считано от 21.10.2022г. издаваме безсрочни удостоверения за категория С, D, Ттб, Ттм, превоз на пътници и товари, таксиметров превоз, председатели на изпитни комисии. За водачите, които към тази дата са притежавали валидно удостоверение, то се счита вече за безсрочно, без да е необходимо
да се подменя или преиздава, освен в случаите на загубено, откраднато или
физически унищожено удостоверение.
Например- водач, чието удостоверение
изтича на 23.10.2022г. или СЛЕД тази дата,
то автоматично преминава в безсрочно.

Subpages (1): ГЛОБИ
Comments