ГЛОБИ

ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ ГЛОБИ ЗА ШОФЬОРИТЕ

 Съгласно новите промени в наредба №36 на Министерство на транспорта, глобите, които чакат всеки шофьор без валидно удостоверение за психологическа годност са следните:
      Чл. 178в от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) гласи:
         (5) Наказва се с глоба в
размер на 500 лв. водач, който извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност.
 (6) Когато нарушението по ал. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Comments