КАК СЕ МИНАВА НА ПСИХОТЕСТ

ВНИМАНИЕ! Зачестяват сигналите за издадени фалшиви удостоверения за психологическа годност- предлагат Ви да не присъствате на психотеста срещу допълнително заплащане. Информираме Ви, че така издадени удостоверенията са невалидни, тъй като подлежат на последваща проверка от органите на  ИА"Автомобилна Администрация" и се анулират, като на приносителите им и на лабораториите които са ги издали се налага санкция. Така веднъж плащате на някой, който ще Ви излъже, а впоследствие- и глоба за фалшиво удостоверение. Най- сигурният начин да не съжалявате и да сте спокойни,  е да присъствате на психотеста лично. Доверете се на опита ни и запазете час сега: 088 662 3000
         
   В КОИ СЛУЧАИ ВИ ТРЯБВА ПСИХОТЕСТ?

         1. Преди записване на шофьорски курс за категории С1, С, D1, D, Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус);

          2. За започване на работа като шофьор( шофьор в страната и международен шофьор) с категории С, D, E- за извършване на обществен превоз на пътници и товари;

         3. За започване на работа като таксиметров шофьор- за всички таксиметрови водачи;

         4.За водачи с временно отнето свидетелство за управление по реда на:
                А. чл. 171, т. 1, буква “а” от
Закона за движение по пътищата (ЗДвП) - това са лица, за които е видимо установено от контролен орган, че не отговарят на медицинските и психологическите изисквания за управление на МПС;

                Б. за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от
Закона за движение по пътищата (ЗДвП)-това са водачи, които повторно управляват моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.;

                В. за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК
) - това са водачи, които са управлявали МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда промила или са употребили наркотични вещества или техни аналози, или са причинили или участвали в ПТП;

                Г. водачи, загубили правоспособността за управление на МПС поради отнемане на всички контролни точки по реда на чл. 157 ал.4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП);
        
        5.За водачи на МПС при постъпване на работа и при други случаи по искане на държавни, общински, обществени и частни организации, сдружения и търговци;

        6.За чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, и Български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) заменят с Българско свидетелство за управление на МПС;

        7. При подмяна( подновяване) на шофьорска книжка при поискване от КАТ.


Comments