КОГА СЕ ИЗИСКВА ПСИХОТЕСТ


         
   Психотест е необходим:
         1. За кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D, Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус) и за водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари от всички категории (в т.ч. водачи на лек автомобил за таксиметров превоз);

         2. За всички гореописани кандидати, на които е изтекла валидността на удостоверението за психологическа годност;

         3.За водачи с временно отнето свидетелство за управление по реда на:
                А. чл. 171, т. 1, буква “а” от
Закона за движение по пътищата (ЗДвП) - това са лица, за които е видимо установено от контролен орган, че не отговарят на медицинските и психологическите изисквания за управление на МПС;

                Б. за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от
Закона за движение по пътищата (ЗДвП)-това са водачи, които повторно управляват моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.;

                В. за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК
) - това са водачи, които са управлявали МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда промила или са участвали в ПТП;
                Г.
както и на загубилите правоспособността си за управление на МПС поради отнемане на контролни точки
чл. 157 ал.4 от
Закона за движение по пътищата (ЗДвП);
        
        4.За водачи на МПС при постъпване на работа и при други случаи по искане на държавни, общински, обществени и частни организации, сдружения и търговци;

        5.За чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, и Български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) заменят с Българско свидетелство за управление на МПС.
Comments