ЦЕНИ

Уважаеми кандидати, ние Ви предлагаме качествена услуга в уютна, приятна и спокойна среда

1. Цена за първо и второ явяване на психологическо изследване за категории C, C1, D, D1, Ттм, Ттб, таксиметров превоз, превоз на пътници и товари:

- такса за изследване за психологическа годност – 60 лв.
- такса за издаване на удостоверение за психологическа годност – безплатно

 2. Цена за първо и второ явяване на психологическо изследване  за случаите на временно отнето свидетелство за управление на МПС( по реда на чл.157, чл.343, чл.171 и чл.174 от ЗДвП):

- Такса за изследване за психологическа годност: 100лв.

- Издаване на удостоверение за психологическа годност: безплатно

3. Цена за първо и второ явяване на психологическо изследване за кандидати, които по реда на чл. 162, ал. 4 от  ЗДвП заменят чуждестранното си свидетелство с българско свидетелство за управление на МПС:

-Такса за изследване за психологическа годност: 100лв.
- Издаване на удостоверение за психологическа годност: безплатно

4. Цена за издаване на дубликат на удостоверение за психологическа годност20 лв.

Таксата трябва да бъде заплатена на място в брой или по банков път преди започването на изследването за психологическа годност. Ако таксата е платена по банков път е необходимо да се представи оригинал на платежно нареждане.

Банкова сметка, на която могат да се плащат такси за изследване за психологическа годност и за издаване на удостоверение за психологическа годност:

IBAN: BG72FINV91501016136492,

“Първа Инвестиционна Банка”АД

Получател: Психологическа лаборатория МЦ "Люлин- Мед" ООД

Основание за плащане:
– Такса за изследване за психологическа годност
– Такса за дубликат на на удостоверение за психологическа годност

Телефони за записване и информация за датите за изследване:
0887 746390
0886 623000

Comments